Pillow Cake KG
Kurfürstendamm 36
10719 Berlin

Phone: +49 (0) 30 886 70 988
Fax: +49 (0) 30 886 70 968
Email: office@pillowcake.de

Registred office: Berlin
District court: Charlottenburg HRA 42904 B
Legal form: Limited partnership
Managing Director: Maximilian Minkwitz

VAT Reg. No.: DE 266606746